Vind uw
Waar

Lezing bevallen en opstaan in fryslân

Geschikt voor: Kinderen / Volwassenen / Ouderen / Gehandicapten
Rubriek: museum
vanaf: € 4,00

Bevallen en opstaan in Fryslân
Een hoofdrol voor Eva

In de komst van nieuw leven is de bevalling een gebeurtenis met een 1ste plaats in de top 10- notering. Alle betrokkenen hebben een rol, maar de hoofddrol is voor ´Eva´. De bevalling is een dagelijkse aangelegenheid met een uniek, persoonlijk karakter maar óók een verhaal over taboes en onbekendheid. Een lezing in historisch perspectief over deze onvergetelijke gebeurtenis is daarom meer dan de moeite waard.

Vroedvrouwen contra vroedmeesters
Achter de schilderijen met de kraamtaferelen schuilen vaak verborgen verhalen en er gaat heel wat aan vooraf voordat er een kraamcadeau gegeven kan worden. Het gebeuren rond het kraambed is al eeuwenlang niet meer uitsluitend een vrouwenzaak. In de loop van de 18de eeuw betrad de vroedmeester de markt van de barende vrouw. De toenemende belangstelling van heelmeesters voor de verloskunde hing samen met het bekend worden van verloskundige instrumenten die tot dan toe veelal beroepsgeheim waren geweest. Hendrik van Deventer , tot 1695 in Wiuwert bij de Labadisten werkzaam als heel- en vroedmeester, wordt beschouwd als de vader van de moderne verloskunde. De internationaal befaamde Petrus Camper, die tussen 1750 en 1755 in Franeker hoogleraar in de wijsbegeerte en in de genees- en heelkunde was, was van grote betekenis voor het onderwijs in de verloskunde.

Op zondag 18 januari 2015 geeft Jeanine Otten in Museum Hindeloopen een lezing over de geschiedenis van bevallen en opstaan in Friesland. Deze lezing is niet alleen interessant voor vrouwen, maar ook voor echte mannen die tegen een stootje kunnen. "Net stinne, der hinne".

Reinheid, rust en regelmaat
In haar lezing gaat Jeanine Otten in op de geschiedenis van het kraambed, methoden waarop vrouwen vroeger bevielen, welke gevaren er dreigden, welke (soms akelige) technieken werden gebruikt. Naast spraakmakende vroedmeesters en vroedvrouwen komt ook de folklore van holle bomen en poppeslokjes ter sprake, evenals gebruiken rond de borstvoeding. De uitvinding van de couveuse in de 19de eeuw betekende een belangrijke verbetering in de overlevingskansen van te vroeg geborenen. Rond 1900 probeerde dorpsdokter De Vries in Easterein deze nieuwigheid te introduceren. Iedereen kent wel de slogan ‘reinheid, rust en regelmaat’, maar wie weet dat deze in 1903 is geïntroduceerd door de Harlingse Sien van Hulst, oprichtster van het Groene Kruis in Nederland?

Jeanine Otten (1959) is in het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, werkzaam als museumcollectieregistrator en beheerder van het oude stadsarchief. Daarnaast schrijft zij als redacteur van historisch tijdschrift Fryslân artikelen over culinaire geschiedenis.Contactinformatie
Telefoon 0514-521420
Straat & nr.: Dijkweg 1
Stad: Hindeloopen
Website: Website
Start: 18/01/2015
Eind: 18/01/2015